Naar een Gevoelige stad - De projecten Brusseau en Brusseau Bis Article publié dans la revue néerlandophone d’urbanisme Ruimte

Dans le cadre du projet Brusseau Bis, nous avons eu l’occasion, à la demande du BMA, d’écrire un article qui synthétise l’état d’avancement du projet Brusseau Bis et son rapport avec le projet Brusseau. Cet article a été publié dans Ruimte par le Vlaams vereniging voor ruimte en planning.

Nous tenterons de traduire ce texte en français et de le publier dans une revue francophone. En attendant pour les adeptes de la langue de Vondel, il est accessible sur notre site. Voir ci-dessous.

“In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn overstromingen doorgaans het gevolg van de hoge verhardingsgraad van de bodem en het overlopen van het openbare rioleringsnet waarheen het regenwaterwegwerpproduct wordtnaar afgevoerd, als was het een wegwerpproduct.” Lees verder... hier onder.