MAP-it Quartier Léopold #3 : « Nouvelles rivières urbaines » / MAP-it Leopoldswijk #3 : « Nieuwe stadsrivieren »

JPEG - 36.6 ko

21.06 > 18:00-19:00
Balade préparatoire à MAP-it #3, un atelier de cartographie collaborative pour des micro-initiatives
Voorbereidende wandeling voor MAP-it #3, een workshop rondsamenwerkende cartografie voor micro-initiatieven

Départ depuis la Gare du Luxembourg
Vertrek aan de Luxemburg station

21.06 > 19:30

Atelier de cartographie collaborative - Museum d’Histoire Naturelle : 29, rue Vautier - 1000 Bruxelles
Workshop rondsamenwerkende cartografie - Museum voor Natuurwetenschappen : 29, Vautiersraat 1000 Brussel

PNG - 85.5 ko

A partir du point de vue de chacun, il s’agit de discuter ensemble d’un morceau de la vallée du Maelbeek dans les environs du parc Léopold. L’atelier sera facilité par MAP-it, un outil de discussion et de dialogue pour diagnostiquer, analyser et projeter de manière “low-tech“ un territoire en utilisant un plan et des logos-post-it. Nous essayerons de voir comment interpréter sur le terrain les objectifs des “Nouvelles rivières urbaines" et faire ainsi émerger de manière visible, vivante, ludique et respectueuse de l’environnement l’existence de l’eau en ville.

Vertrekkendevanuit ieders standpunt, zullen we samen een stukje van de Maalbeekvallei in de buurt van het Leopoldpark bespreken. De werkwijze zal vergemakkelijkt worden door MAP-it, een "low-tech" discussie- en dialoogmiddel om een territorium aan de hand van een plan en post-it logos te ontdekken, te analyseren en te projecteren. We zullen proberen te zien hoe we de doelstellingen van de "Niewe stadsriveiren" naar het veld kunnen vertalen en zo het bestaan van water iin de stad op een visuele, leverendige, speelse en ecologisch verantwoorde manier zichtbaar te maken.

Organisation / Organisatie// : Thomas Laureyssens - EGEB / SGWB// - MTSE / MIAS - City Mine(d) - AQL

Inscription / inschrijving : bilande.arnaud@gmail.com

PDF - 315.8 ko
mapit3_invitation
PDF - 348.9 ko
mapit3_uitnodiging

Pour plus d’informations / Voor meer informaties :
http:pumproject.wordpress.org
http:
www.map-it.be