Ontmoeting 4 : de aanpak over de grenzen heen

14u00-16u00

Brussel wordt door waterlopen doorkruist. De samenwerking over de grenzen heen, en meer bepaald tussen de steden van het hydrografische bekken van de Zenne, zou moeten worden versterkt. Brussel wordt als elke andere politieke eenheid van de Europese Unie aan de Europese richtlijnen onderworpen. Maar zoals elke andere politieke speler, moet Brussel de Europese Unie kunnen beïnvloeden. We stellen voor dat Brussel een actieve rol gaat spelen opdat de Europese richtlijnen zouden verzekeren dat water een gemeengoed blijft. Een internationaal en solidair waterbeleid moet progressief worden opgebouwd. We steunen dit project zeer actief.

Voor meer informaties, zie ForumOverDeGrenzen

Sprekers

Judith Fraeys
Kabinet Huytebroeck, Minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing

Pierre Lardot
Gemeente van Elsene, schepen van Openbare Werken, Gemeentelijke Eigendommen, Verbroederingen, Voogdij op OCMW, Voogdij op de ziekenhuizen, Vervoer, Internationale samenwerking

David Kuborn
Grenzeloze Schelde

Riccardo Petrella
Professor emeritus aan de UCL, voorzitter van de IERPE

Olivia Swarcburt
Gemeente van Elsene, Internationale samenwerking