Assemblée citoyenne

Articles de cette rubrique

 • Atelier 5 - L’eau : un patrimoine sans frontières

  Synthèse de l’atelier
  Les "Recommandations" sur le Plan de Gestion de l’Eau, remises à Bruxelles Environnement le vendredi 26 août (pp 70 à 79)
  Les "Propositions" pour une politique participative de l’eau à Bruxelles (voir pp 23 à 27) : Ces Propositions seront débattues au sein de la Rencontre4 (...)

 • Ontmoeting 4 : de aanpak over de grenzen heen

  14u00-16u00
  Brussel wordt door waterlopen doorkruist. De samenwerking over de grenzen heen, en meer bepaald tussen de steden van het hydrografische bekken van de Zenne, zou moeten worden versterkt. Brussel wordt als elke andere politieke eenheid van de Europese Unie aan de Europese richtlijnen (...)

 • Ontmoeting 1 : de benadering via de stroombekkens en de ruimtelijke ordening

  14u00-16u00
  Water is uit de stad verdwenen. Beton, een gladde en dode materie die het water niet doorlaat, doet het water zo snel mogelijk wegstromen. De milieucycli zijn overal onderbroken en water is enkel nog een zaak van pijpleidingen. Nochtans kan water terug een levendige plaats krijgen. (...)

 • Ontmoeting 3 : de benadering via het recht en het collectieve beheer

  14u00-16u00
  Als men zegt dat water een gemeengoed is, bedoelt men ook dat het een recht is. Onze leefwereld neigt nochtans naar een commercieel beheer van water. De volledige kostendekking is immers een concept dat zo’n beheer in de hand werkt. Zover is het in Brussel nog niet gekomen... Of (...)

Type: rubrique
Composition: rubrique
Squelette: squelettes/extra/rubrique.html