Ontmoeting 3 : de benadering via het recht en het collectieve beheer

14u00-16u00

JPEG - 73.4 ko

Als men zegt dat water een gemeengoed is, bedoelt men ook dat het een recht is. Onze leefwereld neigt nochtans naar een commercieel beheer van water. De volledige kostendekking is immers een concept dat zo’n beheer in de hand werkt. Zover is het in Brussel nog niet gekomen... Of toch wel ? Onze wateroperatoren beschouwen ons als klanten. We menen dat het mogelijk moet zijn om water als een recht te beschouwen en het als dusdanig te beheren. We menen daarenboven dat de waterzuivering, de afvalwaterinzameling en de rioleringen een collectieve zaak zijn die weinig of niets te maken hebben met de verkoop van een dienstverlening. We denken dat er op bredere schaal een beroep zou moeten worden gedaan op belastinggeld om te komen tot een beter waterbeheer.

Voor meer informaties, zie ForumRechtOpWater

Persoon die de voorstellingen zal voorleggen

Emmanuel Petrella

IERPE, SGWB coördinatie en leider van de workshop over economie

Sprekers

Karine Lalieux
Gemeente Stad Brussel, Schepen van Openbare Netheid en Informatica

Alain Lefèbvre
Gemeente van Oudergem, Schepen van Stedenbouw, Leefmilieu, Nieuwe technologiën, Openbare gebouwen (investeringen)

Arnaud Pinxteren
Kamerlid bij de Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Uitgenodigde expert

Manu Cluten
Hydrobu

Resource-personen

Martin Pigeon
Corporate Europe Observatory, Beans for Peas
(onder voorbehoud)

Christian Legros
Belgaqua