« Over water en stad : Een cyclus van nieuwe allianties ? »

//Het openingscongres van de SGWB zal een reflectiecyclus voorstellen en een aantal acties opstarten. Doel is om de eerste aanzet te geven voor de strategische hypothese en het centraal beleid die aan de basis van de SGWB staan. We zijn van mening dat het beheer van water als gemeengoed opnieuw plaats moet geven aan het water in de stad, opnieuw deel moet zijn van de collectieve verbeelding en van de concrete, dagdagelijkse realiteit.
(Zie onze Strategische hypothese)

Er moeten dan ook nieuwe allianties worden gecreëerd. Door de conflictsituatie met de privé-sector, moet de overheid verbintenissen aangaan met de bewoners van deze stad en ruimte vrijmaken voor participatie en creatie. De stedelingen moeten opnieuw een band ontwikkelen met de natuur. Bewoners onderling hebben er alle baat bij om meervoudig solidair te zijn in het beheer van het water dat ons allen toebehoort.

Het eerste congres van de SGWB wil de grondvesten leggen voor het eco-systemisch denken waarin wij geloven, een nieuw paradigma voor het waterbeheer dat dringend met een visie op langere termijn vorm moet krijgen.
Zie het programma :

PDF - 1.6 Mo
colloqueegeb
JPEG - 14.8 ko
colloqueegeb

Vrijdag 6 mei > 9:00 - 12:30

Eerste deel de water en de stad

JPEG - 29.7 ko
colloqueegeb

Vrijdag 6 mei > 13:30-17:00

Tweede deel : de cycli van participatie

JPEG - 96.2 ko
colloqueegeb

Zaterdag 7 mei > 9:00-12:30

Derde deel : Gemeengoed en water

JPEG - 17 ko
colloqueegeb

Zaterdag 7 mei > 13:30-17:00

Vierde deel : een meervoedige economie van het water

Georganiseerd door de EGEB/SGWB, wordt dit congres door de Faculteit Architectuur La Cambre - Horta, ULB en het Onderzoekscentrum BRU-Cités ondersteund. Het krijgt steun van Cross Talks en Bruxelles Laïque. Zoals de beweging van de EGEB/SGWB, wordt het door Leefmilieu Brussel ondersteund.

Hartelijk dank aan de groep van "onderzoekers" die geproduceerd of vergezeld dit congres : Anaïs, Alain, Arnaud, Arnaud, Benedikte, Bertrand, Camille, Chloé, Christian, Daniel, Dominique, Emmanuel, François, Kevin, Marleen, Mathieu, Mathieu, Nadim, Nicolas, Stanislava, Thomas, Valérie...//