Ontmoeting 2 : de benadering via de Nieuwe Stadsrivieren en de verschillende aanpakken

14u00-16u00

De stad bezit een belangrijk erfgoed dat met water verbonden is. Maar zoals ieder erfgoed, kan het bij momenten een last zijn, vooral als een andere manier van denken onmogelijk maakt. Er bestaan vandaag de dag tal van technische middelen waardoor het waterbeheer op een gevarieerde, complexe en ecologische manier kan worden aangepakt, en niet enkel synoniem is met pijpleidingen of rioleringen. Door het onderzoek open te stellen voor diverse oplossingen en actoren, zowel experts als burgers, kunnen we de verschillende situaties op een complexe manier gaan bestuderen en gestandaardiseerde reacties een halt toeroepen. Het water in de stad behoort niet enkel toe aan de wateroperatoren...

Voor meer informaties, zie ForumNieweStadsrievieren

Sprekers

Marc Cools
Gemeente van Ukkel, schepen van Werken, Mobiliteit, Stedenbouw, Milieu, Informatica, Kadaster

Myriam Hilgers
Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting - Stadsvernieuwing

Bernard Van Nuffel
Gemeente van Jette, gemeenteraad

Jérôme Veriter
GroupeOne

Marleen Wynants
Crosstalks, VUB