Ontmoeting 5 : de benadering via de participatie

14u00-16u00

PNG - 358.9 ko

Vandaag de dag is het waterbeheer enkel in handen van wateroperatoren en gemeentelijke of gewestelijke overheden. Als water niet enkel meer een zaak van pijpleidingen is, maar ook effectief een plaats gaat innemen in de stad, waar iedereen baat heeft bij haar beheer, is het duidelijk dat er moet worden nagedacht over een nieuwe rol voor de inwoners van deze stad. We stellen enerzijds voor om de ontluikende beweging, die op de stroombekkens en andere verenigingen uit de burgermaatschappij steunt, te bestendigen. Anderzijds staan we ook achter de oprichting van een ruimte voor een collectief beheer van het water in Brussel, om ervoor te zorgen dat water werkelijk gemeenschappelijk zou worden beheerd.

Voor meer informaties, zie ForumParticipatie

Sprekers