Ontmoeting 1 : de benadering via de stroombekkens en de ruimtelijke ordening

14u00-16u00

PNG - 497.4 ko

Water is uit de stad verdwenen. Beton, een gladde en dode materie die het water niet doorlaat, doet het water zo snel mogelijk wegstromen. De milieucycli zijn overal onderbroken en water is enkel nog een zaak van pijpleidingen. Nochtans kan water terug een levendige plaats krijgen. Hiervoor stellen we voor om te werken vanuit de aardrijkskundige gehelen die door stroombekkens en hellingen worden gevormd. Hiervoor moeten alle actoren, van individuen tot politici en ook wateroperatoren, samenwerken. Volgens ons kan het stroombekken, de vallei, in een nog bredere zin een basisgeheel vormen voor een duurzame stadsontwikkeling.

Voor meer informaties, zie ForumStroombekkens

Sprekers

Annie Richard
Gemeente van Vort, schepen van de Openbare werken, Gemeentelijke gebouwen, Mobiliteit, Milieu, Groene ruimten, Energie, Duurzame ontwikeling, Medeverantwoordelijke van de strategische cel "heropleving van de wijken", Openbare netheid, Overheidsopdrachten

Anne De Cannière
Gemeente van Sint-Gillis, dienst van Stedenbouw, Wegen, Riolen

Thomas Goossens
Gemeente van Ukkel, dienst van Wegen

An Descheemaeker
Coördinatrice - Bral vzw
(onder voorbehoud)

Serge Kempeneers
Leefmilieu Brussel, Groene ruimten
(onder voorbehoud)

Pierre Vanderstraeten
Ceraa, St-Luc, Stedelijke sociologie

Kevin De Bondt
VUB, Stedelijke geologie