Rencontres sur les Propositions pour une politique participative de l’eau

-retour vers le Programme du Forum

Après des semaines d’activités intenses de tous ordres - colloque, conférences, ?lms-débats, expositions, etc. - qui auront permis une sensibilisation large et une information approfondie, des citoyens et experts ont mis à profit les mois d’été pour élaborer des « Propositions pour une politique participative de l’Eau à Bruxelles », téléchargeables ici :

PDF - 328.1 ko
egeb-propositionscitoyennesexpertes

Cette « Position » s’est élaborée dans le cadre de cinq Ateliers de réflexion :
ForumApprocheBassinsVersants,
ForumTechniquesAgencementsHumains,
ForumDroitGestionCollective,
ForumTransfrontieres,
ForumParticipation

Ces personnes fondent leur expertise sur la base de leur posture spécifique, de leurs compétences multiples et de leur capacité à travailler en réseau. Malgré la complexité du sujet et sa forte dimension technique, ces habitants en mouvement pensent qu’ils peuvent activement contribuer à une politique de l’eau qui conserve son caractère de bien commun en participant de l’aménagement du territoire. Dans une ville qui a refoulé l’eau, l’existence de ce mouvement a pour tâche de la ramener dans le champ de nos consciences.

Si, dans l’ancien régime, les Etats généraux étaient convoqués par le Roi, aujourd’hui, en démocratie, ces Etats généraux de l’eau à Bruxelles sont proposés par une société civile active qui appelle à une Nouvelle Alliance entre politiques et citoyens sur cette question essentielle. Lors de cette journée, différents Forums de débat et Rencontres mettront en présence des acteurs de la société civile qui présenteront leurs propositions citoyennes à des politiques, des responsables administratifs et des opérateurs de l’eau qui y réagiront.
Pour en savoir plus :

PDF - 675.2 ko
egeb-journalprogramme2-frnl

//-terugkeer naar de Programma van het Forum

De voorbije lente was zeer intens met een aantal weken vol activiteiten allerhande –een seminarie, lezingen, ?lmprojecties met debatten, tentoonstellingen, enz. Dankzij deze activiteiten hebben we een breder publiek kunnen bereiken en meer diepgaande informatie kunnen verschffen. De zomer was ook zeer productief, maar op een ander vlak. Tijdens het Waterfeest werden op 28 augustus diverse plekken van de vallei van de Maalbeek in muziek bezocht en dit was zeker een succes. Maar waar we het hier eerder over willen hebben, is het feit dat een aantal inwoners van de zomermaanden gebruik hebben gemaakt om het Waterbeheerplan, waarover een openbaar onderzoek loopt, grondig te bestuderen. Een vreemde manier om zijn verlof door te brengen ... die uiteindelijk niet zo onaangenaam bleek te zijn ! Collectieve intelligentie is op heel wat vlakken een waar genot.

Er werden vijf workshops opgericht waarbinnen kon worden nagedacht : over een benadering via de stroombekkens, over de verscheidenheid aan technieken en de coördinatie van mensen ; over een meervoudige watereconomie, over een gemeengoed dat gezamenlijk wordt beheerd ; over erfgoed zonder grenzen. Het resultaat van dit zomerhuiswerk zijn niet alleen de Aanbevelingen rond het Waterbeheer plan die aan Leefmilieu Brussel werden overhandigd, maar ook onze Voorstellen voor een participatief Brussels Waterbeheer. Beide documenten kunnen op de website van SGWB gedownload worden.

Het veertigtal personen die hier aan hebben meegewerkt, worden door hun speci ?eke houding, hun verschillende competenties en omdat ze binnen een netwerk kunnen handelen, als experts beschouwd. Het is een ingewikkeld onderwerp dat zeer technisch is, maar deze inwoners menen actief te kunnen deelnemen aan de uitwerking van een waterbeheer dat water bij de ruimtelijke ordening betrekt om ervoor dat het een gemeengoed blijft. Deze inwoners wensen hun standpunten tijdens het Forum voor Burgers/Beleidsmakers van de SGWB dat op 14 oktober 2011 in het Museum voor Natuurwetenschappen zal plaatsvinden aan het publiek voor te stellen.

Tijdens het ancien régime werden de Staten Generaal door de Koning bijeengeroepen. In de huidige democratie is het echter de burgermaatschappij die deze Staten Generaal van het Water in Brussel aanbiedt, als een oproep voor een Nieuwe Alliantie tussen beleidsmakers en burgers rond deze uiterst belangrijke vraag. Dit is noodzakelijk als we willen dat water een gemeengoed blijft en niet tot een handelswaar verwordt. Die dag zullen de Voorstellen voor een participatief Brussels Waterbeleid tijdens de verschillende Ontmoetingen worden voorgesteld. Er zal politiekers, administratieve vertegenwoordigers en wateroperatoren gevraagd worden om erop te reageren... en u trouwens ook.
Voor meer informaties, zie :

PDF - 675.2 ko
egeb-journalprogramme2-frnl

//

Le Comité de pilotage des EGEB / De stuurgroep van de SGWB :
Camille Herremans (Euracme), Emmanuel Petrella et Anna Poydenot (IERPE), Mathieu Sonck, Meriem Mcharek et Nicolas Prignot (IEB), Dominique Nalpas et Kevin De Bondt
(Plate-forme Eau Water Zone), Stanislava Belopitova (Habitat et Rénovation), Arnaud Bilande (Maelbeek dans tous ses Etats), Louis Motquin (pour le groupe de Lecture et Comité Potamoes), François Lebecq en Nicolas Vidicq

Les participants des Ateliers/ De meewerkers :
Alain Adriaens, Michel Bastin, Magali Da Cruz, Enguerrand David, Anne Decannière, Paul De Neyer, Michel Durant, Claire Eykerman, Françoise Galand, Marc Gilson, Anne Ghruber, David Kuborn, Andy Lahou, Christian Legros, Fabienne Lontie, Yannick Mercier, Anne Murs, Victor Ntacorigira, Riccardo Petrella, Arnaud Pinxteren, Esther Stark, Jean-Marie Thomas, Marie-Claire Van Cutsem, Robert Vanwassenhoven, Christelle Verhoeste

Lien vers les 5 Ateliers : Propositioncitoyenneexperte