« En apnée - Kopje onder »

Lieux / Plaats :

Autour du piétonnier de la place Jourdan - ETTERBEEK / Rond de voetgangerszone aan het Jourdanplein - ETTERBEEK

Partenaires / Partners :

Troupe poétique nomade
Les éditions Maelström - Boekhandel Maelström

Heures / Uren : 12:30 - 14:30

La Troupe Poétique Nomade et les éditions MaelstrÖm vous invitent à plonger dans une installation de sons et mots, "en apnée" est un mini parcours de poésie sensorielle... soyez les bienvenus dans le maelström du Maalbeek !

Lectures de Daniel Simon, Nathalie Gassel, Sylvie Leroy, Gaetan Saint-Remy, David Giannoni, Giulietta Laki, Keyvan Sayar. Installation de Giulietta Laki et Nicolas Marchant
Installation de Giulietta Laki et Nicholas Marchant.

De Troupe Poétique Nomade en uitgever Maelström nodigen u uit om in een installatie van klanken en woorden te duiken : een mini-parcours met sensoriële poëzie die “met ingehouden adem” gebracht wordt, met “luchthappen”, buizen om te ademen en een gedicht te beluisteren… Welkom in de maelström van de Maalbeek !
Lezing door : Daniel Simon, Nathalie Gassel, Sylvie Leroy, Gaetan Saint-Rémy, David Giannoni, Giulietta Laki, Keyvan Sayar. Installatie van Giulietta Laki en Nicholas Marchant

Venez découvrir / Kom om te ontdekken ... Les Nomades de la Fête / De Nomaden van het Feest

Pas à pas dans la vallée du Maelbeek / Stap voor stap in de Maalbeekvallei...

Pour en savoir plus, voir : FetedelEau/HistoriqueVallee
Voor meer informaties, zie : FetedelEau/GeheugenVanDeMaalbeek

::img:nav