« Vers l’embouchure - Naar de monding »

Lieu / Plaats :

Ile aux bains, 56, rue Kessels - SCHAERBEEK / Badeiland, 56, Kesselsstraat - SCHAARBEEK

Partenaires / Partners :

Le groupe Histoire de MTSE - Michel Bastin
Service Propreté et Escapes verts de Schaerbeek

Heures / Uren : 17:00

Balade historique en charette à chevaux / Historische wandeling met de paardenkar
Les curieux pourront embarquer et se laisser mener vers l’embouchure du Maelbeek... La balade historique est menée par Michel Bastin du Groupe Histoire de Maelbeek Mon Amour.
20 places disponibles

De nieuwsgierigen kunnen instijgen en zich laten meevoeren naar de monding van de Maalbeek. De historische wandeling wordt geleid door Michel Bastin (van de Geschiedenisgroep van Maalbeek Mon Amour).
20 plaatsen beschikbaar

Venez découvrir / Kom om te ontdekken ... Les Nomades de la Fête / De Nomaden van het Feest

Pas à pas dans la vallée du Maelbeek... / Stap voor stap in de vallei...

Il y avait ici, aux portes du vieux village de Schaerbeek, le Kerkhofsmolen (moulin du cimetière), et non loin ; une source sacrée, la Sint Servaesborre. En face du moulin, se trouvait un étang, le Molenvijver. Là où aujourd’hui s’étend le Jardin Robinson. Ce beau jardin, en partie sauvage occupe l’emplacement du premier bassin de natation communal, abandonné vers 1936, car fissuré, puis démoli. L’espace offrit asile à une végétation luxuriante. Il fut sauvé dans les années 90 grâce à la mobilisation des habitants.

La "fin" du Maelbeek
En aval de la route marchande médiévale vers Cologne (chaussée de Haecht), le Maelbeek alimentait encore quelques étangs, faisait tourner les roues du Wijngaertmolen (rue Metsys), du Pladdermolen (av. Pr. Elisabeth) et du Nedermolen (rue Portaels). Ensuite, il décrivait dans les prairies humides une série de petits méandres avant de se jeter dans la Senne en un point qu’on peut situer assez précisément, à l’arrière de la cour du Familistère Godin.
Pour en savoir plus, voir : FetedelEau/HistoriqueVallee

Aan de poorten van het oude dorp van Schaarbeek stond hier de Kerkhofsmolen. Niet ver daar vandaan bevond zich een gezegende bron, de Sint-Servaesborre. Tegenover de molen lag een vijver, de Molenvijver, daar waar zich vandaag de Robinson Tuin uitstrekt. Deze mooie, deels wilde tuin bevindt zich daar waar het eerste gemeentelijke zwembad werd gebouwd. Dit zwembad werd verwaarloosd omstreeks 1936 omwille van scheuren en werd vervolgens afgebroken. De tuin huisde een weelderige vegetatie en werd in de jaren ’90 gered dankzij de mobilisatie van de bewoners.

Het “Einde" van de Maalbeek
Stroomafwaarts van de middeleeuwse handelsroute naar Keulen (Haachtse Steenweg) voorzag de Maalbeek nog enkele vijvers van water, deed het rad draaien van de Wijngaertmolen (Metsysstraat), het rad van de Pladdermolen (Pr. Elisabethlaan) en de Nedermolen (Portaelsstraat). Vervolgens beschreef hij door de vochtige graslanden een reeks kleine kronkels alvorens zich in de Zenne te storten op een plaats die men tamelijk precies kan situeren, achteraan de koer van de arbeiderswijk Godin.
Voor meer informaties, zie :
FetedelEau/GeheugenVanDeMaalbeek

::img:nav