Wie zijn wij ?

PNG - 19.4 ko

De Staten Generaal van het Water in Brussel (SGWB/EGEB) zijn geworteld in oude burger-initiatieven in de Maalbeekvallei en ontstonden uit een oproep om « Stad met het Water te verzoenen ». Deze oproep verscheen na de crisis rond het Waterzuiveringsstation Brussel-Noord tijdens de winter van 2009-2010.
Zo ontstond er een burgerplatform van stadsbewoners, verenigingen, buurtcomités en onderzoekers uit heel het Gewest die zich tot doel stelden om van water een politiek thema te maken. In plaats van onzichtbaar en technisch water waarmee wordt omgegaan als handelswaar, stellen de EGEB een levendig water in de plaats, water dat zich inschrijft in de ecologie en bijdraagt tot de levenscycli van de stad, water dat deel uitmaakt van de gemeenschap, van de stad....
Op 8 oktober 2012 richtten 30 “natuurlijke en rechtspersonen” hierrond een vzw op.
Op termijn willen de EGEB een actie-platform zijn dat door de vzw wordt ondersteund. Anders gezegd, de EGEB zelf willen niet de initiatiefnemer zijn van alle activiteiten, maar kunnen ondersteuning bieden en verbindingen maken.

JPEG - 59.6 ko

Participatief waterbeleid in Brussel

De SGWB (EGEB) verdedigen water als gemeengoed. Dit impliceert :
- een aanpak volgens stroomgebied, eerder dan volgens administratieve grenzen, waarbij de watercycli opnieuw worden ingeschreven in het landschap van de stad
- een aanpak aan de hand van Nieuwe Stadsrivieren, waarbij gestreefd wordt naar decentralisering van de technologische aspecten van waterbeheer en naar debat rond technologische keuzes
- een aanpak waarbij het recht op water wordt versterkt, wordt nagedacht over collectieve financiering en water als handelsgoed de facto onmogelijk wordt gemaakt
- een grensoverschrijdende aanpak, waarbij water als wereldpatrimonium naar voor wordt geschoven
- een aanpak via burgerparticipatie, waardoor water echt beheerd kan worden als gemeengoed
- een aanpak die streeft naar het creëren van transparante instituten die openheid en samenwerking voorstaan.

Onze projecten

Op dit moment zijn de EGEB actief rond animaties en campagnes in enkele stroomgebieden (Maalbeek, Vorst, Molenbeek,...), specifieke situaties (in bepaalde woningen, wijken, parken,...), de actie-fiches van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Gewestelijk onder- zoeksprogramma QuaDeau, het ondersteunen van lokale initiatieven (festivals, expo’s,...), het organiseren van conferenties en debatten, het uitwerken van collaboratieve cartografie en het uitbouwen van een website.

Contacteer ons !

De burger-platformen zijn momenten waarop stadsbewoners, burgers, verenigingen, onderzoekers... ervaringen uitwisselen en bediscussiëren, bijdragen aan de programmatie van activiteiten en nieuwe ideeën ontwikkelen rond water in de stad. Ieder die meer wil weten of wil deelnemen kan contact met ons opnemen !

Voor de coordinatie Egeb asbl : Dominique Nalpas - (0032) 0498 59 15 50
coordegeb (at) gmail.com
Sociale zetel : Collegestraat 154 - 1050 Brussel

Steun

De Staten Generaal van het Water in Brussel (SGWB) zijn een voorstel van de burgergemeenschap en krijgen de steun van de Minister van Leefmilieu.

Type: article
Composition: article
Squelette: squelettes/extra/article.html